Den andre verdenskrigen/Opptakten til andre verdenskrig

OPPTAKTEN TIL ANDRE VERDENSKRIG Opptakten til andre verdenskrig var en tid preget av økonomisk, sosial og politisk uro. Ved å sette seg inn i forholdene i ulike land skal vi prøve å danne oss en oversikt over de ulike situasjonene og forholdene rundt om i verden før utbruddet av andre verdenskrig. Dette skal vi gjøre ved å lage en felles wikiside.

Spørsmålene som skal bli besvart er:

- Status etter første verdenskrig. Hvordan kom ditt land ut av Versailles-traktaten?

- Hva slags politisk system er det i landet ditt?


Se gjerne landet i lys av SPØKT (sosialt, politisk, økonomisk, kulturelt, teknologisk).