Wikibøker er en samling av lærebøker, håndbøker og andre veiledende tekster som kan brukes til å undervise i, eller studere, et emne. Alt som publiseres her er fritt innhold. «Fritt» betyr at alle skal ha frihet til å kopiere, redigere og distribuere innholdet, både kommersielt og ikke-kommersielt. På den annen side skal lisensen gjøre det mulig for forfatteren (bidragsyterne) og utgiveren (wikimedia foundation) av innholdet å bli kreditert sitt arbeid, uten å bli holdt ansvarlig for andres endringer.

Wikibøker er en Wiki, og alle kan delta. Ved å delta på Wikibøker godtar en bidragsyter at hans bidrag kommer inn under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår og/eller GNU Free Documentation License. Siden alle kan delta er trengs det noen retningslinjer og fremgangsmåter. Disse blir utarbeidet av bidragsyterne i felleskap, basert på tillitsfull kommunikasjon og respekt for hverandres meninger. Når det er oppnådd enighet om retningslinjer for arbeidet, kan de fortsatt endres, men da bør det oppnås enighet om de nye formuleringene.

Det er leserne på Wikibøker som forsikrer seg om at innholdet er riktig og basert på fakta. Også dette skjer gjennom tillitsfull kommunikasjon, respekt for andres meninger og troverdige kilder. Hvis du finner noe du mener er feil, er du velkommen til å rette det opp, eller legge til et annet synspunkt samtidig som du henviser til kildene for påstanden.

Ikke alle «Wiki» er «wikimedia». Det finnes mange som bruker uttrykket, uten noe tidligere eller nåværende samarbeid med Wikimedia, slik som Wikileaks og Wikihow. Selv om noen bruker «Wiki» i navnet sitt er det ikke ensbetydende med at de samarbeider med Wikimedia.