Eldre verdenshistorie/Forord

  • Istedenfor «f.Kr.» blir «fvt.» brukt -- Fvt. betyr «før vår tidsregning».
  • Ord i kursiv kan leseren finne en kort forklaring på i del to av etterordet - De vil også vere lett «søkbare» i Bokmål og nynorsk-wikipediaene.