Fysikk - en innføring

Denne boken er akkurat påbegynt. Bidrag tas imot med takk. Jeg er av den oppfatning at en innføringsbok bør kunne leses og forstås (gjennom praktiske eksempler) av en lesekyndig fjerde klassing. Den bør derfor ikke ta for store steg om gangen, ikke inneholde annet en basis formlene. Inneholde mange praktiske eksempler som kan utføres av barn med assistanse. For å starte boken har jeg laget en grov innholds fortegnelse. Videre diskusjon om innhold kan vi ta på diskusjons siden. Denne biten av teksten fjernes/flyttes til diskusjons siden når boken har trukket til seg et par bidrags ytere. Uten (diskusjon) 26. sep 2008 kl. 10:59 (CEST)

ForordRediger

Denne boken vil konsentrere seg om de grunnleggende og mest brukte begrepene innenfor fysikk. Den vil fokusere på sammenhengen mellom teori og praktiske eksempler slik vi ser dem til daglig. Eksperimenter som kan utføres på kjøkkenbenken beskrives i hvert kapittel.

InnledningRediger

Vi studerer fysikk når vi forsøker å forstå hva som skjer når:

  • vi kaster en stein.
  • triller ned en bakke på sykkel.
  • hvorfor en kopp blir varm når vi heller varmt vann i den.
  • hva som lager en regnbue.

Eller litt vanskeligere sagt: Fysikk er naturvitenskapen som forsøker å forstå de grunnleggende konseptene innenfor den livløse natur. Slik som krefter, energi, masse og ladning. Mer generelt kan vi si at fysikk er analyse av naturen på en slik måte at vi øker vår forståelse av hvordan verden rundt oss fungerer.

Masse hva er det?Rediger

FastRediger

VæskeRediger

GassRediger

KrefterRediger

Observer en sykkel som dyttes.

AkselerasjonRediger

Gravitasjons krefterRediger

Observer en stein som slippes. Observer en sprettball som slippes.

ArbeidRediger

EnergiRediger

StatiskRediger

DynamiskRediger

EffektRediger

Varme hva er det?Rediger

Temperatur forandringRediger

Varme overføringRediger

Observer pose med kalt vann legges i bolle med varmt vann. Mål temperaturen.

Elektrisk strømRediger

BatterierRediger

VekselstrømRediger

Arbeid og strømRediger

Observer oppvarming av vann

MagnetismeRediger

Jord magnetismeRediger

Observer kompass

Magneter rundt ossRediger

Observer magnetene på kjøleskapet

Magnetisme og strømRediger

Observer Lag en enkel spole som påvirker en magnet.

Bølge bevegelserRediger

I vannRediger

Observer en stein som slippes i et karr med vann.

MekaniskeRediger

Observer slitasje på en vei(asfalt/grus). Finner du noen partier med bølge mønster? Hvorfor blir det slik?


LysRediger

RefleksjonRediger

BrytningRediger

FargerRediger

Farge spredningRediger