Hjelp:Utviklingsfaser

Utviklingsfaser indikerer hvor langt en bok har kommet i utviklingen, ved en angitt dato. Det hjelper leserne til å finne utfyllende bøker, og utviklere/forfattere til å vite hvilke bøker som trenger bidrag.


Utviklingsfaser rediger

En utviklingsfase vises ved siden av bokens navn, og indikerer fremgangen i boken etter følgende tabell:

Utviklingsfaser
Lite tekst:   Utviklende tekst:   Modnende tekst:   Utviklet tekst:   Omfattende tekst:  


En nærmere forklaring:

  • ingenting: Dersom boken er en side som ikke eksisterer (altså en rød link), skal den ikke gis en utviklingsfase.
  • 00% : Boken inneholder tilnærmet ingenting, og kan kalles en stubb.
  • 25% : minst 25% av bokens kapitler er fullført.
  • 50% : minst 50% av bokens kapitler er fullført.
  • 75% : minst 75% av bokens kapitler er fullført.
  • 100% : 100% av bokens kapitler er fullført. Det er ingen røde linker i den, og alle sidene er fullført. En slik bok kan i prinsippet sendes til trykk, men det hindrer likevel ikke folk å bidra ytterligere til denne.

Datoen ved siden av bildet viser når boken var ved den angitte fasen. For eksempel:


Dette betyr at boken ble ansett som 75% ferdig den 22. mai 2003.


Legge til en utviklingsfase rediger

Man legger til en utviklingsfase på nevnte måte ved å bruke fase-malen. Den brukes på følgende måte:

{{Fase|25%|5. mars 2002}}

Dette viser   (5. mars 2002)

.

Man kan også vise en kortversjon uten datoen ved siden av, men bare bildet som indikerer stadiet. Dette gjøres slik:

{{Fase liten|25%|5. mars 2002}}

Dette viser  

Datoen vil likevel vises når man beveger pekeren over bildet.