IKT i utdanning/Kvalitetskrav til innholdsproduksjon i forbindelse med arbeidskrav 1

Beskrivelse av arbeidskrav 1

rediger
 • Individuell oppgave innenfor temaet "Pedagogisk bruk av IKT" eller "IKT i et skoleutviklings- eller samfunnsperspektiv." Krav om at hver student skal bidra med omtrent 3500 ord.

Dere må selv jobbe med å finne relevante kilder til de tema som dere vil jobbe med. Det er ønskelig at dere lager både praktiske eksempler og skriver oppsummeringer av relevant litteratur. Finner dere bilder til artikkelinnholdet vil dette kompensere noe for antall ord dere trenger å skrive. I tillegg er det fint om dere kan legge inn aktuelle lenker til andre gode nettsteder. Målgruppen for nettboken er andre lærere og lærerstudenter.


 • Dere skal jobbe over internett når dere gjør arbeidskrav 1. Tidsramme er 3 uker med studieperiode fra torsdag 24.01 til onsdag 13.02. Fristen for innlevering av fullført arbeid er onsdag 13.02. Fredag 15.02 får dere beskjed om dere har bestått arbeidskravet.


Krav til kvalitet i innholdsproduksjon knyttet til arbeidskrav 1

rediger

For å få bestått på arbeidskrav 1 er det viktig at du jobber etter følgende retningslinjer:


 • Du må bruke dine egne ord og formuleringer i artikkelteksten. Du kan ikke direkte kopiere tekst fra andre nettsteder unntatt når du bruker sitater. Du bør følge wikibooks sin regler for bruk av referanser og litteratur


 • Prøv å bruke solide og gode kilder i arbeidet ditt. Det vil si at du finner innhold fra bøker på biblioteket eller forskningsrapporter. Det er ikke alltid lurt å velge det første du finner på et Google-søk. Husk for eksempel at en avisartikkel er en sekundærkilde. Journalisten vil bare gjengi noe av innholdet fra en forskningsrapport. Dette innholdet kan også være vinklet i en spesiell retning for å skape store oppslag. Man må derfor være ekstra kildekritisk til avisartikler og ikke bare støtte seg til en slik kilde. Helst bør man sjekke opp de kilder som journalistene selv bruker.


 • Vi lærere har lagt inn de første temaene til boken "IKT i utdanning". Legg gjerne inn nye tema som du mener passer. Du bør imidlertid vurdere relevansen i forhold til om det er i samsvar med mål og innhold i studieplanen. Husk at du kan lage nye undertema i tilknytning til de hovedtemaene som vi allerede har satt opp.


 • Dere kan også selv skrive sammendrag av bøker eller artikler som er relevant for "IKT i utdanning". Legg bokreferansen inn under anbefalt litteratur. Skriv gjerne inn tips om litteratur eller rapporter som er relevante for studiet. Husk at dere ikke må finne alt gjennom Google. Det er fortsatt lurt å bruke biblioteket. De kan hjelpe dere å finne frem til interessant litteratur på en effektiv måte.


 • Vi oppfordrer dere til å lage beskrivelser av praktiske undervisningsopplegg der man bruker IKT. Legg også inn lenketips til andre nettsteder der dere har funnet interessante undervisningsopplegg


 • En viktig del av jobben vil være å bearbeide eksisterende artikkelinnhold. Man kan gjøre forbedringer på flere ulike måter:
  • Kan noe av innholdet i artikkelen fremstilles på en mer tydelig måte?
  • Det kan være lurt å spørre seg hva man tror mangler av innhold i denne artikkelen. Tenk gjennom - hvordan den kan bli bedre og prøv deretter å finne supplerende innhold.
  • Det kan være lurt å gjøre språket bedre.
  • Av og til kan det være behov for å styrke kildene i artikkelen.
  • Legge inn relevante bilder i artikkelen. Dette kan enten være bilder du tar selv. Andre bilder må være rettighetsklarerte. Her kan man bruke Wikimedia Commons, som er bildedatabasen til Wikipedia eller Flickr (søke på bilder som er frigitt under Creative Commons). Bilder på Wikimedia Commons kan settes direkte inn i artikler, mens andre bilder må lastes opp først.
  • Forsøk å kategorisere artikkelen ved å liste opp relevante stikkord nederst i artikkelen.


 • Alle innleveringer vil bli scannet med plagiatkontroll-verktøyet Ephorus.

Krav til dokumentasjon i forhold til at du har jobbet med arbeidskrav 1

rediger
 • Arbeidskravet tilsier at man skal jobbe med stoff tilsvarende omtrent 3500 ord. For at vi skal kunne vite at du har gjort dette, må du logge deg på med brukernavn og passord når du skriver innhold. Dette er vår eneste mulighet til å kontrollere at det faktisk er du som har bidratt med innhold til nettboken vår.
 • Alle studenter skal skrive ned noen refleksjoner rundt det å bruke i wikien (ca. 200 ord). Disse refleksjonene legger du ut i bloggen din. Vi oppfordrer dere også til fortløpende å skrive ned refleksjoner rundt det du gjør på diskusjonssiden til wikibooks.
 • Vil du søke etter hva en annen student har gjort kan du logge deg på og gå inn på "Mine bidrag". Ut fra søk på brukernavn kan du her få full oversikt over hva andre brukere har produsert av materiale.
 • Kontaktperson på spørsmål rundt hvordan man bruke wikien rettes til Chris Nyborg.

Spørsmål om det faglige innholdet kan rettes til Sigmund Brenna.

 • Legger du inn relevante bilder til artikkelinnholdet vil dette kompensere noe for de 3500 ordene du skal produsere. I samråd med studentene vil lærerne bruke skjønn for å vurdere mengden av dette arbeidet.