Java/Hello World

Du skal nå få en enkel innføring i Java-syntaks ved å lage et "Hello, World!"-program. Dette er en type program som nesten alltid brukes for å vise hvilken rammekode som alltid må være med i et program. "Hello, World!"-programmet er rett og slett et program som skal vise teksten "Hello, World!" på enklest mulig måte.

public class HelloWorld {         // Start på klassen HelloWorld.
 public static void main(String[] args) { // Start på main-metoden.
  System.out.println("Hello, World!");  // Får programmet til å skrive ut "Hello, World!".
 }                    // Slutt på main-metoden.
}                     // Slutt på klassen HelloWorld.

Denne programkoden må lagres i en fil med navn "HelloWorld.java" siden hovedklassen i denne fila heter det (markert med blått).

Oppgave 1: Lag et program som skriver ut "Jeg heter Nils".

Løsningsforslag på oppgave 1