For å kompilere java-programmer, bruker du javac, som følger med jdk.
Koden for å kompilere er: > javac (programmet/filens navn)
Husk å bruke .java i kompileringen