Java/Variabler og aritmetikk

VariablerRediger


Variabler i Java lages ved å skrive int (heltall), double (desimaltall) eller string (brukes når man skal oppgi noe annet enn bare tall) før variabelnavnet, når en variabel skal brukes, så skriver man bare variabelnavnet.

Her er et enkelt eksempel på hvordan man kan bruke variabel:


import java.util.Scanner; // importerer det man trenger (uten annen kode i en klasse) for å få inn åplysninger fra brukeren


class variabel {
public static void main(String[] args) {
Scanner in = new Scanner; // Lager et objekt (som man trenger for å få det til å fungere) av scanner
// Et mellomrom som ikke er nødvendig
int variabel; // Lager en variabel ved navn "variabel"
System.out.println("skriv et tall (som ikke er desimaltall)som du vil programmet skal skrive ut:") // Sier til brukeren at den skal skrive et tall, : er ikke nødvendig
variabel = in.nextInt(); // Setter det brukeren oppgir til variabelen som heter "variabel"
System.out.println("Tallet du oppga er: " + variabel) // Sier litt tekst + hva tallet brukeren oppga var
}
}