IKKE BRUK DENNE FILEN

Denne filen har ingen oppgitt lisens. Filen bør derfor slettes.