Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

rediger

2.5 Gjøre klar for å kjøre

rediger

Før du kjører må de tre s-ene være på plass. Disse gjennomføres i rekkefølge:

  • Setet må være riktig innstilt, slik at du rekker frem til pedalene og rattet. Armene skal ha 90 graders vinkel når du holder i rattet.
  • Speilene må være stilt slik at du får så god sikt som mulig. Still det innvendige speilet slik at du ser gjennom hele bakruten og sidespeglene slik at du ser håndtaket på den bakre døren i nedre høyre hjørne
  • Setebeltet må festes

2.5.1 Igangsetting og stans

rediger

Når du har sjekket at det ikke er personer i umiddelbar nærhet til bilen kan du trå inn clutchen og starte bilen. Slipp clutchen rolig ut igjen, mens du trykker lett på gassen.

2.6.2 Krypekjøring

rediger

Krypkjøring er praktisk ved kø, til å kjøre frem før sving, og på parkeringsplasser. Trykk clutchpedalen inn til du finner «punktet» der bilen står i ro, og slipp den så såvidt opp slik at bilen triller veldig sakte fremover.

2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems

rediger

Brukes primært i bratte bakker. Plasser en fot på clutchen og en på gasspedalen. Bruk sp clutchen for å finne punktet, og så slår du av håndbrekket mens du tråkker inn gassen. Pass på å ikke slipp clutchen for fort.

2.6.4 Bakkestart med fotbrems

rediger

Mest brukt. Plasser en fot på clutchen og en på bremsen. Finn så «punktet», og slip clutchen sakte samtidig som du slipper bremsen.

2.6.5 Kort stans - ny start i motbakke

rediger

Sjekk innvending speil før du stanser. Brems rolig, og trykk inn clutchen. Ikke slipp clutchen – da stanser motoren! Når du skal starte sjekker du innvending speil, og slipper clutch og brems rolig.

2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål

rediger

På nyere biler holder man hendene tilsvarende tre- og ni-tallet på en urskive, altså 90 grader fra toppen av rattet. Hvil tomlene i «gropen» midt på rattet.

2.7.2 Høyresving

rediger

Se først i innvedig speil for å forsikre deg om st du har god avstand til kjøretøy bak deg. Blink så til høyre, avpass farten rolig, og plasser deg til høyre i kjørefeltet. Sjekk utvendig speil på høyre side for hindringer nær bilen, samt blindsonen på høyre side. Gir om før du svinger! Når du svinger er det viktig at du ser så langt fremover som mulig, slik at du oppdager mulige hindringer tidlig.

2.7.3 Venstresving

rediger

Se først i innvedig speil for å forsikre deg om st du har god avstand til kjøretøy bak deg. Blink så til venstre, avpass farten rolig, og plasser deg til venstre i kjørefeltet. Sjekk utvendig speil på venstre side for hindringer nær bilen, samt blindsonen på venstre side. Gir om før du svinger! Når du svinger skal du flytte blikket mellom veien du svinger inn og veien du kjører på for å holde riktig kurs.

2.7.4 Giring og bremsing

rediger

Giring

rediger

Riktig gir er viktig for å sikre miljøvennlig kjøring og effektivt drivstofforbruk. Riktig gir avhenger av biltype og terrenget (man trenger ofte lavere gir i oppoverbakke). Generelt gjør det optimale giret at turtallet på bilen ligger rundt 20, i praksis vil dette ofte si:

Gir Fart
1. gir 0-20 km/t
2. gir 10-40 km/t
3. gir 30-60 km/t
4. gir 50-70 km/t
5. gir Over 60 km/t

Bremsing

rediger

Det er viktig at bremsingen skjer rolig og jevnt for at fotgjengere og andre trafikanter skal oppfatte at du bremser, samt av hensyn til kjørekomforten.

2.7.5 Normalbremsing og normalaksellerasjon

rediger

Ved brems, sjekk først innvendig speil for hindringer bakfra, og brems så rolig ned. Ved akselerasjon, sjekk først innvendig speil for hindringer bakfra, og akselerer så rolig. Om du kjører inn på en veg med høy hastighet og biler bak, bør du «nødakselerere»: akselerer så hurtig som mulig i 1. gir til 30 km/t, og så i 2. gir til du når full hastighet.

2.7.6 Stans ved angitt sted

rediger

Slipp bremsen såvidt litt opp før du stanser – da unngår du at bilen «rykker».

2.7.7 Kort stans - ny start

rediger

2.7.8 Nedgiring på flat vei, i og utfor motbakke

rediger

2.7.9 Valg av gir etter bremsing

rediger

2.8 Rygging, vending og parkering

rediger

Rygging

rediger

Kjør sakte, og husk at du har vikeplikt for alt og alle når du rygger. Still gjerne utvendige speil slik at du ser bakken. Snu deg rundt ved å ta tak i baksiden av passasjersetet, slik at du ser gjennom hele bakruten. Det er enklest å rygge når veien ligger på høyre side, og du følger veien der den svinger. Når du rygger er det viktig å variere blikket – pass på at du følger med på nærliggende trafikk (inkl. gående), fronten på bilen og bakover.

Vending

rediger
  • I sirkel, f.eks. på parkeringsplasser: blink mot venstre, og krypkjør i en stor sirkel. Ligg så nær høyre side som mulig for å gjøre sirkelen stor nok
  • Ved rygging, f.eks. inn en avkjørsel: sjekk at du vil ha god sikt inn på vegen du skal rygge deg tilbake på. Du bør rygge inn på den minst trafikkerte vegen, og ryggingen bør ikke være til sjenanse for f.eks. beborere. Kjør forbi vegen du skal rygge inn på, sjekk innvendig spegl for å forvisse deg om at ingen biler ligger bak (du har vikeplikt for disse når du rygger), og blink inn vegen når du rygger. Kjør så ut på vegen igjen – blink som normalt.

Parkering

rediger

Ved parkering er det viktig å lete etter løsninger – ta deg god tid, og parker på den enkleste måten!

  • Ved innkjøring (lettest når parkeringsplassen ligger til venstre for bilen): Kjør rolig opp til du ligger parallelt med bilen du parkerer ved siden av. Sjekk innvendig spegl, blink til venstre, sikt på stripene, og kjør rolig inn på plassen. Når du nesten er fremme stopper du opp for å justere bilen: bruk rette bygninger e.l. for å sjekke at du står parkert rett, ikke biler!), og sjekk evt. oppmerkingen ved å åpne døren.
  • Ved rygging (lettest når parkeringsplassen ligger til høyre for bilen): sving inn i parkeringsplassen (tenk at det er en busslomme), og kjør så frem. Finn oppmerkingen, gjerne ved å senke sidespeglene, og rygg rolig inn på plass. Om du «bommer», kjør fremover slik at parkeringsplassen havner rett bak deg og du ser stripene i sidespeglene, juster bilen og rygg rett inn.

2.9 Grunnleggende kjøretøybehandling under sammenhengende kjøring

rediger

Fart og plassering

rediger

Avpass farten til kjøremiljøet; om vegen er lite traffikert og det er få hindringer kan man holde høyere fart enn på en veg med hindringer og trafikk.

Bremsing

rediger

Det er viktig å bremse jevnt, slik at man unngår å måtte bremse mye på slutten av bremsestrekningen. Da sikrer man at kjøretøyene bak får mulighet til å bremse, at personer foran bilen ser at blien stopper i tide, og at bremsingen blir behagelig.

Giring

rediger

Av hensyn til miljøet er det viktig å kjøre med rett gir, se pt. 2.7.4.

2.10 Sikkerhetskontroll

rediger

Sikkerhetskontrollen foregår ved at sensor trekker ett «kort» med to spørsmål som må besvares på oppkjøringen. Mange kjøreskoler har laget kort til øving, f.eks. Nesttun trafikskole og Førerkortsentralen.

2.11 Obligatorisk veiledningstime

rediger

Under veiledningstimen kjører du en rute med en trafikklærer som vurderer hvorvidt du er klar til å fortsette trafikkoplæringen på trinn 3.