Personbilismen utgjør en omfattende del av gjennomsnittsnordmannens hverdag. I 2012 hadde 82% av nordmenn mellom 18 og 64 år førerkort, og kjørte i gjennomsnitt 8699 kilometer hvert år. Riktig opplæring er viktig for å minimere negative miljøeffekter, kostnader og skader ved bilismen, og sikre en effektiv trafikkavvikling. Likevel er informasjon om sikker og effektiv biltrafikk vanskelig tilgjengelig. Formålet med denne Wikiboken er derfor å være en omfattende og fri opplæringsressurs for personbilklasse B til glede for nye og erfarne sjåfører.

FørerkortetUtviklingsfase: 00% (ved {{{2}}})


  


Boken følger læreplanen til Statens Vegvesen for klasse B, og er inndelt i tre deler:

  • Oversikten forklarer oppbyggingen av kurset for førerkort i klasse B, med relevante regler og ressurser
  • Den praktiske delen forklarer alle sider ved praktisk kjøring som dekkes av læreplanen, og er ment som forberedelse til avsluttende trafikal prøve («oppkjøringen»)
  • Den teoretiske delen skal forklare de teoretiske emnene i læreplanen som forberedelse til teoriprøven

Bokens kapitler

rediger

Kapittel 1